Arbodiensten waarschuwen voor toenemend langdurig verzuim door stress

Arbodiensten waarschuwen voor toenemend langdurig verzuim door stress

Datum: 26 maart 2024

Toename van Stressgerelateerd Verzuim
Helaas is het een steeds vaker voorkomend geluid om ons heen: collega’s, vrienden of familie die uitvallen met stress- en/of burn-out klachten. Deze zorgwekkende trend lijkt zich alleen maar te versterken. Arbodiensten hebben een alarmerende toename gemeld: het aantal mensen dat langdurig verzuimt vanwege stressklachten is het afgelopen jaar met 11 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Dit verontrustende inzicht komt naar voren uit een gezamenlijk rapport van arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare. Bijna een kwart van al het verzuim wordt momenteel toegeschreven aan (over)spanning en burn-out.

Impact van Stress op de Arbeidsmarkt
Deze bevindingen, gebaseerd op de gezondheid van ongeveer 1 miljoen werknemers, werpen een schijnwerper op de toenemende impact van stress op de arbeidsmarkt. Een zieke werknemer kost een bedrijf gemiddeld 315 euro per dag, waarbij personeel met stressgerelateerde klachten gemiddeld 240 dagen (deels) uitvalt, en bij een burn-out zelfs tot 300 dagen. Dit benadrukt niet alleen de persoonlijke last voor de werknemer, maar ook de financiële en operationele druk op bedrijven.

Impact op Jonge Vrouwen en Verschillende Sectoren
Met name jonge vrouwen tussen de 25 en 45 jaar lijken vatbaar te zijn voor stressklachten. Deze problematiek doet zich vooral voor in sectoren zoals de gezondheidszorg, het onderwijs en het openbaar bestuur, terwijl het in de bouwsector minder voorkomt. Interessant is ook dat bij bedrijven met meer dan 250 medewerkers het verzuim door stress maar liefst een vijfde hoger ligt dan bij kleinere ondernemingen.

Belang van Erkenning en Ondersteuning
De arbodienstverleners benadrukken het belang voor werkgevers om alert te zijn op het herkennen van stressklachten bij werknemers. "Het vroegtijdig aankaarten van deze problemen kan helpen voorkomen dat klachten zich opstapelen", aldus Redmer van Wijngaarden, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed. "Door werknemers de ruimte te geven om tijd vrij te nemen wanneer dat nodig is, kan dit vaak al een groot verschil maken."

Ondersteuning door SV Werkt
Deze trend onderstreept de noodzaak voor bedrijven om een ondersteunende werkomgeving te creëren, waar werknemers openlijk kunnen praten over hun welzijn en waar er flexibiliteit is om stress te verminderen en te voorkomen dat het leidt tot langdurig verzuim.

Kampt uw organisatie ook met een hoog verzuim en zie je door de bomen het boos niet meer? SV Werkt kan doormiddel van onze Verzuim scan (svwerkt.nl) praktische inzichten geven in welke aanpassingen u kunt doen om uw verzuimpercentage te verlagen of een hoog verzuim te voorkomen. Meer weten? Neem eens contact op met Jeroen van der Sterren  06 - 211 408 71 of Liselot Bes 06 - 217 060 75 voor het inplannen van een adviesgesprek!

Bron: De Telegraaf

Alles accepteren