Detacheren in Verzuim: Alice's Inzichten

Detacheren in Verzuim: Alice's Inzichten

Wat is je het meest bijgebleven?
Hetgeen wat mij het meest is bijgebleven, is de constante variatie binnen mijn werk als casemanager. Op een gegeven moment denk je dat je alles wel hebt gezien, maar telkens weer wordt je geconfronteerd met nieuwe situaties die je nog niet eerder hebt meegemaakt

Wil je iets delen over de diversiteit van jouw ervaringen?
In mijn werk staat begeleiding van arbeidsongeschikte medewerkers bij hun re-integratie centraal. Echter heeft elke organisatie zijn eigen benadering. Bij UWV lag de nadruk op het contact met de arbeidsongeschikte persoon zelf, aangezien re-integratie vaak uitdagend is omdat er geen werkgever is waarmee herintegratie mogelijk is.

Bij ArboNed richtte ik me ook op het contact met de arbeidsongeschikte medewerker, maar vanuit een medisch perspectief (taakdelegatie). Dit omvatte onder andere het opvolgen van behandelingen en het monitoren van de voortgang van het herstel. Bij een positieve ontwikkeling werd dit voortgezet; bij stagnatie volgde er overleg met de (bedrijfs)arts voor een nieuwe beoordeling

Bij Alpina@Work lag de focus juist op het contact met de werkgever. Hierbij dacht ik mee over hoe de re-integratie het beste vormgegeven kon worden, luisterde ik naar eventuele frustraties en probeerde ik deze te verlichten of hield ik de werkgever een spiegel voor wat betreft het effect van bepaald gedrag op een arbeidsongeschikte medewerker.

Ondanks deze verschillende invalshoeken was het uiteindelijke doel steeds hetzelfde: ondersteuning bieden bij re-integratie.

Waar haal je de meeste energie uit?
De grootste bron van energie voor mij is het adviseren van werkgevers in complexe casussen. Het meedenken over de beste aanpak voor zowel werkgever als werknemer geeft mij voldoening. Hoewel de Wet verbetering Poortwachter en bijbehorende beleidsregels soms strikt lijken, geloof ik dat pragmatisch denken en het verkennen van grijze gebieden vaak tot de beste resultaten leidt.

Hoe hou je jouw kennis up-to-date?
Het bijhouden van mijn kennis is relatief eenvoudig dankzij LinkedIn. Door relevante personen te volgen en regelmatig mijn feed te doorlopen, blijf ik op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen mijn vakgebied

Welke advies heb je voor beginnende professionals in ons vakgebied?
"Mijn advies luidt: 'Doe wat je zegt en zeg wat je doet'." Ik sluit elk gesprek af door duidelijk te maken welke acties ik zal ondernemen of wat ik van de gesprekspartner verwacht. Het is niet altijd nodig om direct antwoord te geven; soms moet ik nog overleggen met een collega of de (bedrijfs)arts. Ik communiceer dit en geef aan wanneer ik met een definitief antwoord terugkom. Hierdoor creëer ik ruimte om met een goed doordacht antwoord te komen

Welke uitdagingen staan nog op jouw verlanglijst?
Ik zou graag werken voor een grote werkgever in de bouwsector. Ik voel me aangetrokken tot een no-nonsense cultuur waar medewerkers (letterlijk) met hun voeten in de klei staan. Met mijn directe communicatiestijl denk ik snel mijn weg te vinden. Ik zie het als een uitdaging om een positieve bijdrage te leveren aan de verbinding tussen medewerkers en het management.
Alles accepteren