Diversiteit, flexibel werken en skills

Diversiteit, flexibel werken en skills

Onlangs heb ik een Webinar gevolgd over interessante thema’s die we als organisaties wereldwijd in de toekomst gaan tegenkomen. De thema’s die voorbij kwamen waren diversiteit, flexibel werken en skills. Het zijn onderwerpen waar je eigenlijk niet over uitgepraat kan raken, daarom deel ik graag in het kort mijn bevindingen met jullie.

Diversiteit
Bedrijven die investeren in Diversiteit & Inclusiviteit hebben 22% meer kans om gezien te worden als toonaangevend. Om als organisatie te beginnen met diversiteit, is het van belang om oprechte interesse te tonen in de doelgroep die je wilt bereiken, zo kom je erachter waarom mensen wel of niet bij je bedrijf zouden willen werken. Hierdoor krijg je meer inzicht in wat je als organisatie uitstraalt en wat je kunt veranderen.

We hebben de neiging om mensen aan te nemen die comfort geven, en zijn zoals onszelf omdat het een stukje minder risico geeft. Toch heb je juist andere mensen nodig die wel in je bedrijfsprofiel en waarden passen, maar anders zijn en denken, en je daardoor verder uitdagen om vanuit andere manieren te kijken. Hoe meer je groeit als bedrijf, hoe meer diversiteit een rol gaat spelen.

Flexibel werken
Als we nu kijken naar flexibel werken, zien we dat dit het afgelopen jaar het meeste is veranderd. Voor de crisis was het al upcoming om zelf te bepalen waar en wanneer je werkt. Een overgroot deel van de werknemers ziet het sinds de crisis wel zitten om niet meer alleen op kantoor te werken. Er komen steeds meer vacatures waarin staat aangegeven dat het mogelijk is om (deels) op afstand te werken.

Ook zien we dat werknemers graag hun eigen werkweek willen ontwerpen. Dit zorgt voor meer creativiteit en gevoel van vrijheid. ‘One size fits all’ past niet meer in deze tijd. Iedereen heeft ergens anders behoefte aan. De uitdaging is om dit op een slimme manier vorm te geven.

Tenslotte blijven medewerkers langer wanneer er hoge interne mobiliteit is. Interne mobiliteit gaat over mensen in beweging krijgen, met name het wisselen van functies en werkzaamheden door medewerkers binnen de organisatie.

Skills
Nieuwe banen met nieuwe vaardigheden zijn de toekomst. Volgens onderzoek van het World Economic Form zullen er in 2025 wereldwijd 85 miljoen banen verdwenen zijn, maar daar krijgen we 100 miljoen nieuwe banen met nieuwe vaardigheden voor terug. Dit geeft ons stof tot nadenken over de skills van de toekomst:
  • Digitale skills: Technologie ontwikkelt razendsnel
  • Humane skills: Creativiteit, samenwerken, en empathie

In het recruitment proces gaan we op zoek naar transferabele skills, in plaats van ontbrekende skills. Transferabele skills zijn vaardigheden die in verschillende werkzaamheden toegepast kunnen worden. Interviewen op learner mindset, om erachter te komen of iemand een growth mindset heeft. Je denk in tegenovergestelde richting. We focussen ons niet op het verleden van een persoon (prove & track record), maar op de vraag wat kunnen zij leren, welke transfarable skills hebben ze, en hoe is hun leermogelijkheid?

Dit kunnen we meten door bijvoorbeeld een learning platform, zodat de medewerkers een assessment kunnen maken waar deze skills in voorbij komen. Er zijn hiervoor effectieve online learning paden beschikbaar gesteld waar je eens een kijkje op kunt nemen:


In deze Webinar heb ik interessante inzichten en creatieve oplossingen mogen zien om in te spelen op het werk van de toekomst. Iedere organisatie heeft weer andere manieren om diversiteit, flexibel werk, en skills in te richten. Ook wij van SV Werkt blijven groeien, en zullen steeds vaker stilstaan bij deze thema’s.

Auteur: Dominique Baron (HR)
Alles accepteren