Happiness makes money

Happiness makes money

Hoe ziekteverzuim gaat dalen als werkgeluk wordt verhoogd!
Met deze stelling willen we aandacht vragen voor een meer amplitieve kijk op werk en inzetbaarheid. Steeds meer en zeker door de jongere generaties wordt er gekeken naar de doelen van de organisaties waar ze willen werken. Ze zoeken de “purpose”. Die worden bepaald door de kernwaarden en de missie en visie van uw organisatie.

De kernwaarden van uw organisatie moeten zo helder zijn dat mensen vanzelfsprekend voor u willen werken of bij u willen kopen. Deze waarden drijven uw organisatie en worden zichtbaar in gedrag en communicatie.

Voor een kleine organisatie zou het niet al te moeilijk moeten zijn om kernwaarden leven in te blazen zodat ze zichtbaar en merkbaar zijn. Maar wanneer uw organisatie bestaat uit een grote workforce, dan kan die kern-boodschap makkelijk verloren gaan; het is een uitdaging om met iedere medewerker dit gesprek te (blijven) voeren en de vraag is of iedere nieuwe kracht de missie en visie en kernwaarden kan vinden die ergens op uw website staan. Hopelijk.

En toch blijft het belangrijk om hier wél aandacht voor te hebben. Een gedeelde basis van kernwaarden voorkomt teleurstellingen, een mismatch in zingeving of drijfveren en daarmee verschillende verwachtingen. En uiteindelijk leiden dit laatste tot een lagere productiviteit en hoger verzuim en uiteindelijk ook hoger verloop.

Versterk de kernwaarden van uw organisatie en doe dat samen met uw medewerkers. Het resultaat is een win-win-win. Uw klanten winnen, uw medewerkers winnen én uw missie wint. (Vult u gerust nog meer ROI aan)

De kracht van kernwaarden
Kernwaarden belichamen datgene waar uw organisatie voor staat en in gelooft. Ze verwoorden het bestaansrecht van uw organisatie, maar ook haar leidende principes en bijdrage aan deze wereld. Zonder onderliggende waarden kan een organisatie snel verzanden, waarbij winst maken het enige doel is.

Stel dat dit laatste het geval is? Hoe graag werken uw medewerkers dan voor u? Hoe blijven werkgever en medewerker elkaar dan inspireren en scherp houden? Waarom wil iemand überhaupt kopen bij zo’n organisatie waar je behandeld wordt als nummer i.p.v. als klant.

Levende kernwaarden zorgen ervoor dat een organisatie zich kan onderscheiden, dat mensen aanhaken én blijven omdat ze in jouw boodschap geloven en jou willen helpen om daarmee een succes te maken voor de wereld, de omgeving.

Veel voorkomende kernwaarden zijn ‘eerlijk’, ‘betrouwbaar’ en ‘verantwoordelijk’. Maar ook ‘commitment’, ‘passie’ en ‘goed werkgeverschap’ komen we vaak tegen.

U zou verwachten dat bijna iedere organisatie bovenstaande kernwaarden deelt en grotendeels hebt u gelijk. Wanneer u onderzoek doet naar kernwaarden, dan komt u ze vast tegen. De vraag is of de kernwaarden ook daadwerkelijk nageleefd, of beter gezegd, doorleefd worden.

Wanneer dit niet zo is, dan hebben werknemers geen idee aan welke visie ze meewerken. Ze voelen zich geen onderdeel van een organisatie die hart heeft voor personeel en klanten en dit ook laat merken.

Hoe meet je inzetbaarheid?
Het is belangrijk om te weten hoe breed de kernwaarden binnen uw organisatie gedragen worden. Als eerste stap kan hiervoor de inzetbaarheid van medewerkers gemeten worden. Het management kan denken dat de waarden zijn verankerd in de hele organisatie, maar wanneer overig personeel dit niet opmerkt, dan hebben de kernwaarden geen waarde.

Om hier een volledig beeld van te krijgen, kan een (digitale) vragenlijst gebruikt worden, waarbij iedereen gevraagd wordt om eerlijk te antwoorden. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat de feedback via de vragenlijsten wordt gebruikt om de cultuur te versterken en transparant te maken. Er is veiligheid nodig voor deze openheid. Mensen moeten eerlijk kunnen vertellen wat voor hen niet prettig is en negatief werkt. Deze informatie is minstens zo belangrijk als het delen van dingen die bijdragen aan werkplezier.

Met deze informatie kun je een organisatie bouwen waar je trots op bent en waar anderen graag mee willen samenwerken.

Kernwaarden veranderen
Het belang van levende kernwaarden is dat ze bijdragen aan succes. Wellicht is het dan tijd om een paar aanpassingen te doen. De resultaten uit de vragenlijsten laten u zien waar er kansen ter verbetering liggen. Wanneer u deze kansen omzet in acties dan laat u uw medewerkers zijn dat hun mening ertoe doet.

Tijdens dit proces is het belangrijk dat iedereen in dezelfde richting beweegt. Zowel managers als medewerkers moeten een betrokkenheid hebben tot het scherp krijgen van kernwaarden. Het is een fase waarin iedereen elkaar mag en kan bevragen en waar mensen van elkaar leren. Één-op-één gesprekken zijn in dit proces enorm waardevol. Hierin kunt u ontdekken hoe medewerkers denken over hun eigen bijdrage aan de visie van de organisatie. Deze gesprekken verhogen betrokkenheid en zijn een kans om met elkaar in gesprek te gaan over veel onderwerpen.

U zou bijvoorbeeld flexibel werken kunnen onderzoeken. De optie om flexibel te werken kan de balans tussen privé en werk verbeteren. Daarnaast zijn deze gesprekken waardevol om uit te vinden of er behoefte is aan zaken als lunch meetings, vrijdagmiddag borrels, inspiratieplein of andere initiatieven die het werkplezier en energie vergroten.

Met al deze initiatieven kunt u experimenteren en de beste initiatieven blijven bestaan en worden ingebed in de organisatie. Zo wordt uw organisatie een plek van waarde voor uw medewerkers. Het wordt een werkplek waar mensen graag verblijven en waar men graag in mee-werkt. Dit ziet u terug in een toename van productiviteit, werknemerstevredenheid en profijtabiliteit.

Vasthouden en volhouden
De kernwaarden moeten voor iedereen binnen een organisatie volstrekt helder zijn. Iedereen kan verhalen vertellen over die kernwaarden in zijn/haar dagelijkse praktijk er uit zien. Het management heeft de verantwoordelijkheid om de resultaten te meten, zodat ook via die weg, zichtbaar wordt dat de veranderingen het gewenste effect hebben. Werken aan cultuur vanuit kernwaarden wordt bijvoorbeeld zichtbaar in een afname van verzuim of een toename van medewerkers die deelnemen aan sociale activiteiten.

Er zal ook een verbetering op het gebied van communicatie plaatsvinden. Mensen die lekker in hun werk zitten en ervaren dat hun werk ertoe doet, staan ervoor open om elkaar én de organisatie te helpen om een gezamenlijk doel te halen en de organisatie naar een hoger plan te tillen.

Vandaag nog samenwerken met ons team?
Samen met SV Werkt helpen wij organisaties om hun kernwaarden te vinden en inzetbaarheid van uw medewerkers te verhogen. Het is ons doel u te helpen een (werk)omgeving te creëren, waar uw medewerkers trots op zijn. Betrokkenheid en Inzetbaarheid leiden tot betere resultaten met winst voor alle partijen.

Wij staan klaar om uw organisatie te helpen. Neem vandaag nog contact op met Paul ter Wal voor een adviesgesprek in samenwerking met SV Werkt.

SV Werkt
Paul ter Wal
Alles accepteren