Mkb verzekert zich vaker tegen langdurig verzuim

Mkb verzekert zich vaker tegen langdurig verzuim

Er is een toenemende trend onder ondernemers zichtbaar om zich te verzekeren tegen de financiële gevolgen van langdurig ziekteverzuim, meldt MKB Nederland. Recente cijfers van kennisinstituut TNO en het CBS hebben aangetoond dat 1 op de 4 werkenden tussen 18 en 34 jaar last heeft van burn-outklachten als gevolg van werk gerelateerde stress. Hierdoor kiezen steeds meer ondernemers ervoor om een verzuimverzekering af te sluiten die hen beschermt tegen de financiële risico's van langdurig ziekteverzuim. Volgens het Zilveren Kruis kost een burn-out al gauw 60.000 euro.

Met name de MKB verzuim-ontzorgverzekering (MKB VOV) wordt populairder als strategische keuze voor ondernemers. Zelfs ondernemers die al een verzuimverzekering hebben, zien de overstap naar MKB VOV als een kans om niet alleen hun financiële risico's te minimaliseren, maar ook om professionele ondersteuning gedurende het hele proces te ontvangen, aldus MKB Nederland.

Bij het nemen van de beslissing om over te stappen, benadrukt MKB Nederland het belang van tijdige actie. Werkgevers moeten er rekening mee houden dat veel verzekeraars samenwerken met specifieke arbodienstverleners. Dit kan betekenen dat het huidige contract moet worden opgezegd. Voor het verzekeringsjaar 2023 geldt een opzegtermijn van drie maanden, wat betekent dat de uiterste overstapdatum op 1 oktober 2023 ligt.

Eind 2018 hebben MKB Nederland, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Verbond van Verzekeraars afspraken gemaakt met betrekking tot de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Een nieuw maatregelenpakket moet de risico's voor (kleine) ondernemers beperken en het proces van loondoorbetaling bij ziekte voor hen eenvoudiger, duidelijker en kosteneffectiever te maken.

Als onderdeel van deze afspraken is de MKB VOV sinds januari 2020 beschikbaar, waarmee het financiële risico van ziekte wordt gedekt en gecertificeerde professionals de re- integratieverplichtingen van de ondernemer op zich nemen. Deze polis is Poortwachterproof: als ondernemers de adviezen van de professionals opvolgen, zullen zij niet langer geconfronteerd worden met onverwachte loonsancties, aangezien dit risico dan bij de verzekeraar ligt, aldus MKB Nederland.

SV Werkt is niet alleen actief bij een groot aantal Arbodienstverleners binnen Nederland. Ook bij de verzekeraars kun je als professional van SV Werkt aan de slag in uitdagende functies rondom het thema verzuim.

Bron: Financieel Dagblad
Alles accepteren