Opnieuw minder ziekmeldingen, maar het verzuim blijft hoog

Opnieuw minder ziekmeldingen, maar het verzuim blijft hoog

Een jaar nadat het ziekteverzuim voor het vijfde jaar op rij een hoogterecord brak, daalde tussen april en juni het aantal ziekmeldingen voor het tweede kwartaal op rij. Met 5,0% lag dat 0,4 procentpunt lager dan in het tweede kwartaal een jaar eerder, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Toch is volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen nog geen sprake van een trendbreuk. 'Het ziekteverzuim loopt op sinds 2015 en ligt nog altijd een stuk hoger dan voor 2020, toen voor het eerst de coronapandemie zijn stempel op de cijfers drukte.'

Het CBS bracht de oorzaken die aan het dalende verzuimpercentage ten grondslag liggen nu niet in kaart, maar bedrijfsarts Jurriaan Penders, medisch directeur van arbodienst HumanCapitalCare kan de ontwikkeling wel duiden. 'Het corona-effect is praktisch verdwenen en de mensen die langdurig ziek werden door covid zijn na twee jaar ziekte inmiddels doorgestroomd naar bijvoorbeeld de WIA - zij zijn helemaal of deels arbeidsongeschikt en tellen niet meer mee in de verzuimcijfers.'

Relatieve maatschappelijke rust heeft ook een gunstig effect op de verzuimcijfers. De oorlog in Oekraïne, hoge gasprijzen en oplopende inflatie leidden in 2022 tot kopzorgen. Bedrijfsarts Penders: 'Hoe meer zorgen mensen zich maken, hoe eerder zij zich ziek kunnen gaan voelen. Zo drukken maatschappelijke ontwikkelingen hun stempel op het aantal ziekmeldingen.'

Krapte en vergrijzing

Vaak wordt de krapte op de arbeidsmarkt aangemerkt als oorzaak van een hoger ziekteverzuim. Van Mulligen twijfelt daarover: 'De cijfers stijgen al sinds 2015. Toen was die krapte nog niet zo groot als nu.'

In praktisch alle sectoren daalde het verzuim, maar nog altijd zijn relatief veel mensen ziek.

In het kort. Het corona-effect op het ziekteverzuim is weggeëbd. Toch blijft het aantal ziekmeldingen met 5,0% hoog. In de financiële dienstverlening ligt dat percentage veel lager, in de zorg daarentegen weer hoger. Vergrijzing, maatschappelijke (on)rust en werkdruk drukken hun stempel op de cijfers.

Wel ziet hij een verklaring in de vergrijzing: ook de beroepsbevolking wordt gemiddeld ouder. 'Oudere werkenden zijn niet vaker ziek, maar als zij ziek zijn duurt het langer voordat zij weer aan het werk gaan.' Dat in een sector als de horeca het verzuim met 3,9% relatief laag is, verbaast hem dan ook niet: er werken veel jongeren.

Bedrijfsarts Penders ziet een hoge werkdruk als een van de oorzaken van het verzuim, bijvoorbeeld in de sector zorg en welzijn. Daar lag het verzuim in het tweede kwartaal met 7,0% hoger dan in de andere sectoren, maar 0,5 procentpunt lager dan een jaar eerder. Bedrijfsarts Penders: 'Het personeelstekort is hier nog altijd groot, maar de werkdruk is gedaald sinds de coronatijd en de nasleep daarvan. En als de werkdruk daalt, daalt het verzuim.'

De sector met de minste ziekmeldingen is de financiële dienstverlening. Daar worden op iedere duizend werkdagen slechts 31 dagen verzuimd. Van Mulligen vermoedt dat het te maken heeft met de werkcultuur. 'Mensen werken relatief veel uren in deze sector, maar hebben daar bewust voor gekozen. Zij zijn vaak hoogopgeleid en het werk is fysiek niet zwaar.'

Stress

Werk hoeft niet per se fysiek zwaar te zijn om tot gezondheidsklachten te leiden. Want terwijl de verzuimcijfers over het algemeen dalen, stijgt het percentage werkenden dat kampt met burn-outklachten, zo bleek vorige week uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van CBS.

Bijna een kwart van de jonge werkenden had in 2022 last van bijvoorbeeld mentale moeheid of stress, een verdubbeling ten opzichte van zeven jaar geleden. Behalve jonge werkenden hebben hoogopgeleiden en vrouwen hier relatief vaak last van. Er ligt een taak voor werkgevers om dit soort klachten te beperken en voorkomen, bepleitten experts vorige week in het FD.

SV Werkt

SV Werkt helpt organisaties met het verlagen van de het ziekteverzuim. Praktische dienstverlening middels de inzet van professionals #casemanagers #arbeidsdeskundige #HR #arboadvies. 

 

#bron Financieel Dagblad

Alles accepteren