Verzuim scan: weet hoe jouw bedrijf ervoor staat


Verzuimscan door Paul ter Wal in samenwerking met SV Werkt
Ziekteverzuim binnen organisaties kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen en de productiviteit negatief beïnvloeden. Echter, zowel het verminderen van ziekteverzuim, preventie hiervan en het duurzaam inzetten van medewerkers vergen een langdurige inspanning en vereisen betrokkenheid van zowel het management als de medewerkers. Bovendien weten veel organisaties niet waar ze moeten beginnen. Vaak wordt gedacht dat de oplossing ligt in het aannemen van meer personeel. Maar voordat dit gebeurt, is grondig onderzoek naar de aard van het probleem noodzakelijk.

Wat betekent dit nu concreet voor jouw organisatie?
Onder begeleiding van Paul ter Wal, worden organisaties aangemoedigd om proactief te werken aan het verbeteren van hun resultaten en duurzame inzetbaarheid. Dit omvat niet alleen het reageren op problemen (curatie) en het voorkomen ervan (preventie), maar ook het streven naar het versterken van positieve aspecten van de organisatie, zoals betrokkenheid, cultuur en prestaties (amplitie).

Met deze holistische aanpak worden winst en voordelen voor alle betrokkenen gerealiseerd, waardoor uw organisatie floreert vanuit haar kernwaarden.

Van Ziekteverzuimbeleid naar Gezondheidsbevordering
In de basis zijn de volgende twee aspecten van belang:
  1. Samenwerking met een arbodienst: Het bijhouden en analyseren van ziekteverzuimgegevens helpt organisaties bij proactieve maatregelen tegen ziekteverzuim. Een geschikte arbodienst, afgestemd op specifieke behoeften, is cruciaal. SV Werkt adviseert en helpt bij het selecteren van de juiste arbodienst en het inrichten van de samenwerking. Hierbij benadrukken wij ook de rol van de werkgever in het beheer van arbeidsgerelateerde gezondheidskwesties en ziekteverzuimvermindering.
  2. Training voor uw personeel: Zorg ervoor dat HR-personeel, leidinggevenden en andere betrokkenen getraind zijn in de procedures en wet- en regelgeving met betrekking tot verzuimbeheer. SV Werkt heeft specialisten die uw personeel niet alleen kunnen trainen, maar ook hands-on casemanagers die ondersteuning kunnen bieden.
Verzuimmanagement 2.0
Ziekteverzuimbeleid gaat al lang niet meer alleen om terugkeer naar werk. Het gaat ook over leiderschap en bedrijfscultuur.

SV Werkt gelooft dat een ondersteunende en empathische bedrijfscultuur, gecombineerd met effectief leiderschap, het welzijn van werknemers kan bevorderen en het ziekteverzuim kan verminderen. Alleen wanneer het management het belang van gezondheid en welzijn demonstreert en actief deelneemt aan inspanningen om ziekteverzuim te verminderen, zal dit het gewenste effect sorteren.

Meer weten over de Verzuimscan?
Neem nu contact op met Jeroen van der Sterren  06 - 211 408 71 of Liselot Bes 06 - 217 060 75 voor het inplannen van een adviesgesprek!
Alles accepteren